pedicure-venlo.nl
Pedicuresalon Anja
Pedicure en schoonheidsbehandelingen
9.00-14.30
9.00-14.30
18.30-22.00
9.00-13.00
18.30-22.00
9.00-13.00
9.00-14.30

Maandag
Dinsdag

woensdag

Donderdag
Vrijdag

provoet brancheorganisatie voor de pedicure
Baarlosestraat 192
5923AR   Venlo
Copyright 2010 pedicure-venlo.nl / Disclaimer / Contact
Openingstijden
pedicure-venlo.nl
pedicuresalon anja
Pedicure
      en
schoonheidsbehandelingen
Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Pedicuresalon Anja aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Pedicuresalon Anja behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pedicuresalon Anja.