Pedicure-Venlo

Medisch pedicure

Kadobonnen

Geef eens een heerlijke behandeling kado
met een kadobon van pedicuresalon Anja Voor meer info neem even contact met ons op.
 

 

 

Disclaimer
Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed.
Pedicuresalon Anja aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid
en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of
nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden
ontleend aan de inhoud van deze website.

Pedicuresalon Anja behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te
allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.  

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website
mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook,
of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Pedicuresalon Anja.